all of me

my worst distraction, my rhythm and blues

Solitude is painful when one is young, but delightful when one is more mature.- Albert Einstein

Solitude is painful when one is young, but delightful when one is more mature.
- Albert Einstein

My body is my journal, and my tattoos are my story.― Johnny Depp

My body is my journal, and my tattoos are my story.
― Johnny Depp

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.- Trịnh Công Sơn

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
- Trịnh Công Sơn

"Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì do tôi quá ích kỷ, nhẫn tâm, thậm chí tệ bạc với cô. Đó là tuổi trẻ nông nổi, tôi luôn chạy theo những cám dỗ mới, bỏ lại sau lưng người con gái lặng lẽ không lời."

- BeP from Mann up

Mới sáng ra đã buồn quá thế này :-s cứ thứ 5 là phải buồn buồn oải oải kia mới chịu

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.- Bob Marley

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.
- Bob Marley

I don’t know Karate, but I do know crazy, and I’m not afraid to use it! 

I don’t know Karate, but I do know crazy, and I’m not afraid to use it! 

Love when you’re ready not when you’re lonely.

Love when you’re ready not when you’re lonely.